חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מהמכני לדיגיטלי : שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים
  From the Mechanical to the Digital, Technological, Scientific and Social Changes  
0659-8280-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1400317אגילמןסמינר פרופ קציר שאול
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר ידון במספר התפתחויות מפתח בהסטוריה של הטכנולוגיה המודרנית מראשיתה של המהפכה התעשיתית ששינתה את אופן וקצב השינוי הטכנולוגי בבריטניה של סוף המאה השמונה עשרה עד לעידן האינטרנט. הקורס יעניק דגש מיוחד להתפתחות רשתות טכנולוגיות (רכבות, דרכים ומכוניות, טלגרפיה, חשמל, רדיו, ומחשבים) ולקשרי הגומלין בין טכנולוגיות שונות ובינן לבין החברה והכלכלה. תוך בחינת גישות הסטוריוגרפיות שונות נעמוד על האופן בו החברה והתרבות, המדע, האילוצים החומריים וטכנולוגיות קיימות הובילו אל ועיצבו את הטכנולוגיות של מנוע הקיטור והטקסטיל, של החשמל, האלקטרוניקה והעולם הדיגיטלי ונבחן את הדרכים בהן טכנולוגיות אלו עיצבו את החברות שאמצו אותן, על המבנה החברתי-כלכלי שלהן ותפיסות העולם שהתפתחו בהן. נבחן את היחס בין צרכים כלכליים וחברתיים מצד אחד לבין אפשרויות ושאיפות טכנולוגיות, מדעיות ותרבותיות מצד אחר בתהליכים שהובילו לפיתוח טכנולוגיות מסוימות ולהפצתן, ואת תפקידם של יחידים, קבוצות שונות וכוחות לא אישיים בתהליכים אלו.

 

 השתתפות תלמידי תואר ראשון מתקדמים באישור המרצה בלבד.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1