חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית
  Introduction to Social Theories  
0659-5155-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-1800279 גילמןשיעור ד"ר רוטלוי אורי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נקודת המוצא של תיאוריה חברתית היא שהאופנים בהם בני־אדם מתנסים ופועלים בעולמם, חושבים עליו ומכירים אותו, מתעצבים מראש – במידה כזאת או אחרת – על ידי קטגוריות ומבנים בעלי אופי חברתי. הנחה זו מעוררת שאלות שונות כגון: מהו "החברתי"? מה הופך מושא למושא חברתי? באיזה מובן ידע מותנה במבנים שלא ניתן לצמצם לפרט המכיר? מהו היחס בין הבניית בני אדם באופן חברתי לקיומם כסוכנים המכוננים את חברתם וחווים את עצמם כאינדיבידואלים? בשיעור נבחן תשובות שונות לשאלות אלו ואחרות דרך עיון בכתביהם של כמה מאבות המחשבה החברתית במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 – אמיל דורקהיים, קרל מרקס ומקס ובר. כמו כן, נראה כיצד חקירה של שדות חברתיים ספציפיים כמו השדה המדעי והאמנותי בכתבים של מספר הוגים בני המאה ה-20  - תומס קון, פייר בורדייה, ולטר בנימין – מאתגרים את התשובות הקלאסיות הללו.

Course description

 

Social theory tends to assume the following: human agency, experience and knowledge is structured by social structures and categories. This assumption evokes various questions: What is "social"? What turns an object to a social object? Is it impossible to account for the conditions of knowledge through a focus on the individual alone? What is the relation between the social structuring of human beings and their existence as agents who constitute their society and experience themselves as individuals? During the course we will examine several answers to these questions and others by some of the fathers of social thought in the 19th and beginning of the 20th century – Emile Durkheim, Karl Marx and Max Weber. Additionally, we will observe how the investigation of specific social fields, such as the scientific and artistic ones, in the writings of 20th century thinkers – Thomas Kuhn, Pierre Bourdieu and Walter Benjamin – challenge these classical answers.      

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1