חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  נורמות חברתיות
  Social Norms  
0659-2572-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1200-1600319אגילמןסמינר ד"ר לם אהוד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

נורמות חברתיות (בקיצור: נורמות) הן אופן ההתנהגות הראויה בו מצופה מיחידים להתנהג בחברה מסוימת. נורמות חברתיות מבנות את הרקמה החברתית. בה בעת, ליחידים ישנן תגובות רגשיות חזקות להפרה של נורמות חברתיות, הנעות בין בושה, לכעס, ועד למוטיבציה להענשה של מפירי נורמות, ולו במחיר אישי למעניש. הסמינר ינוע על הציר שבין הבנה של נורמות חברתיות כתופעה חברתית, ובין התייחסות למרכיבי הפסיכולוגיה של היחיד שמקנים לנורמות את כוחן האמוציונלי ומטוביציוני.

בחלקו הראשון של הסמינר נדון באפיונים שהציעו פילוסופים למושג נורמה חברתית, ונדון בתופעות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית, כגון קונפורמיזים והתייחסות למי שלא שייך לקבוצה (out group).  לאחר מכן נדבר על הפונקציה של מנגנונים אלה ומקורם האבולוציוני, על פסיכולוגיית נורמות, ועל הבדלים לנורמת ההוגנות (fairness), הקשורה לשיתוף פעולה חברתי, בין תרבויות שונות. בנוסף נדבר על רגשות חברתיים, על ההבדל בין תרבויות כבוד ובושה, ועל מודלים של אבולוציה של נורמטיביות.

בסוף הסמינר נדון בשאלה כיצד ניתן לשנות נורמות חברתיות, על מנת לשנות נורמות בעייתיות (כגון מילת נשים) או להנחיל נורמות חיוביות (כגון מיחזור).

מומלץ  (אך לא הכרחי) לקחת את הסמינר הזה לאחר לימוד הסמינר על אבולוציה תרבותית (שניתן בסמסטר א), או לאחר השתתפות בו כשומע חופשי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1