חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב
  Selected Topics in the History of Technology  
0659-2472-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-2000211 רוזנברגסמינר ד"ר יעבץ עדו
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

השיעור יציג כמה משאלות היסוד המדריכות תחום יחסית צעיר זה בלימודי ההיסטוריה. סביב ספרו המרתק עדיין של Lynn White Jr. תועלה שאלת הדטרמיניזם הטכנולוגי – דהיינו, באיזו מידה כופות טכנולוגיות חדשות התפתחויות חברתיות באופן בלתי נמנע.  יבחנו לוחמת פרשים משוריינת בימי הביניים, חידושים חקלאיים ותעשייתיים בשלהי ימי הביניים ותחילת עת החדשה, ולוחמה משוריינת במלחמת העולם השניה.  אופי קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה יבחנו לאור עיצובם של שעוני שמש ביוון הקדומה, התפתחותו של שעון המטוטלת בתחילת העת החדשה, המצאתה ושיכלולה של מכונת הקיטור, ומחלוקות שנתגלעו בסוף המאה ה־19 סביב כשלים בהענקת מיגון נאות מפני פגיעות ברקים במבנים וברשתות חשמל, טלגרף וטלפון. קשרים שונים בין מדע, מפעלים טכנולוגיים גדולים, ודימויים חברתיים יבחנו על רקע יבוש ביצות במאה ה־17, הקמתן של רשתות חשמל בתחילת המאה ה-20, והדיון הציבורי בימינו סביב "אפקט החממה."

Course description

The seminar is dedicated to some basic questions that guide the relatively new field of history of technology.  Of particular interest will be two main questions: (1)  The extent to which technology inevitably dictates specific human function and organization will be examined with case studies taken from armored medieval cavalry, medieval agricultural innovations; the accelerating use of new power sources in the late medieval and early modern period, and armored warfare in WWII. (2) The relationship between scientific discoveries and technological advances will be examined in the of context sundial design in Ancient Greece, the development of mechanical clocks, the invention of the steam engine, failures to provide adequate protection of buildings and electrical networks from lightning damage, and the public debate around the question of global warming.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1