חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ידע ומוסדות ידע ? היסטוריה אינטלקטואלית וחברתית
  Knowledge and Its Institutions? Intellectual and Social History  
0659-2463-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1200277 גילמןשיעור פרופ שורץ יוסף
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נקודת המוצא לקורס הן מתודולוגיות עכשוויות של מחקר ששמות את הדגש על היסטוריה של ידע במובנה הרחב כמרחב הכולל את ההיסטוריה של המדעים ושל הפילוסופיה בתוך המסגרת התרבותית הרחבה ביותר. "מוסדות הידע" נתפסים כאן באופן רחב החל מהאספקט החומרי-מוסדי (אוניברסיטאות, ספריות, מעבדות וכו') ודרך סוגיות יותר מופשטות כמו חלוקות דיסציפלינריות של סוגי ידע, מפעלי בקרה וצנזורה, מרכזי תרגום והפצת ידע, וכו'. ברקע הדברים תעמוד גם תרבות הרשת כמציאות חברתית ואינטלקטואלית וכמטאפורה מובילה לתיאור מערכים מורכבים של תקשורת בין קבוצות של פרטים. לא במקרה עשו סוציולוגים והיסטוריונים שימוש בדימוי הרשת עוד לפני עידן המחשב והאינטרנט, ומה שנכון לכל צורת תקשורת חברתית נכון עוד יותר בהקשר של קהילות ידע להגדרותיהם השונות (קהילות טקסטואליות, קהילות פרשניות וכו'). מבחינה היסטורית השיעור יתמקד ברורבו על קו התפר שבין ימי הביניים המאוחרים לבין ראשית העת החדשה, וההתפתחויות שחלו בחברה האירופית מאז שלהי ימי הביניים דרך מלחמות הדת ותהליכי החילון והמודרניזציה בעידן המהפכה המדעית, וזאת בנסיון לעקוב אחר תהליכי הגיבוש של פרוצדורות ידע ומוסדות מוכרים שרבים מהם עדיין בשימוש כיום.

 

 

קבלת קרדיט: עבודת בית

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת