חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  המקורות האבולוציוניים של החוויה
  The Evolutionary Origins of Experiencing  
0659-2153-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400306 גילמןסמינר פרופ יבלונקה חוה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נדון בחוויה הסובייקטיבית  (המזוהה עם התודעה) מנקודת מבט אבולוציונית. לאחר סקירה היסטורית קצרה, נבחן גישות לאבולוציה של החוויה של חוקרים כמו אילו של ניקולס המפרי, אטוניו דמסיו,  ביורן מרקר, ודרק דנטון,  ולאחריה בגישות העכשוויות (פרסומים משנת 2016 והלאה של מלט ופיינברג, גופרי סמית, וברון וקליין).  נדון בקריטריונים בהם משתמשים החוקרים השונים על מנת להבחין בין יצורים בעלי יכולת חוויה וכאלה המשוללים יכולת כזאת,  בתנאים ההכרחיים והמספיקים לאבולוציה של חוויה ובתרחישים האבולוציוניים המוצעים על ידי החוקרים השונים. נבדוק האם אפשר להגדיר רמות של תודעה וננסה להבין כיצד עברה התודעה אבולוציה מאז הופעתה הראשונית. נציג את הגישה שפיתחנו (שמוענה גינצבורג ואנכי) שבמרכזה ההנחה כי יכולת החוויה היא פן של למידה אסוציאטיבית פתוחה אשר הייתה גם המנוע לאבולוציה של  החוויה. לאחר דיון ברציונל הצעתינו והשוואתו להצעות של אחרים, נערוך דיון מקיף באבולוציה של מערכות עצבים ושל יכולות למידה. נבחן את אבני הבניין של הלמידה ונבחין בין למידה אסוציאטיבית מוגבלת ובלתי מוגבלת (פתוחה). נסביר מדוע למידה אסוציאטיבית פתוחה היא סמן אבולוציוני טוב לחוויה סובייקטיבית ונציע מודל פונקציונלי של יכולת זו. נטען כי הלמידה האסוציאטיבית הפתוחה הופיעה לראשונה בעדין הקמבריון לפני כ 543 וכי  הייתה  אחד הגורמים למפץ הקמברי שבו הופיעו רוב מערכות בעלי החיים המוכרות לנו. לאחר דיון זה נדון במופעים מתקדמים של תודעה הכרוכה בדמיון וברגשות חדשים, ובאבולוציה שלהם. לבסוף, נעסוק באבולוציה של הנפש הרציונלית בסמן האבולוציוני של נפש זו: השפה הסמלית.  נשתמש בתאוריה של דניאל דור על פיה השפה הסמלית היא טכנולוגית תקשורת להדרכת הדמיון, ובחן כיצד הביאה יכולת זו לרגשות חדשים ולסוג חדש של "עצמי".

נושאי  13 שבועות הקורס:

 1. הגישה האבולוציונית: שיקולים מתודולוגיים.
 2. המפנה הנוירוני I: האבולוציה של הנוירון ושל רשת העצבים
 3. המפנה הנוירוני II:  האבולוציה של קוגניציה נוירונלית ולמידה לא-אסוציאטיבית
 4. סוגי למידה אסוציאטיבית, ותאוריות מוקדמות על האבולוציה של למידה אסוציאטיבית
 5. למידה אסוציאטיבית מוגבלת: מתאמים נוירונליים ומולקולריים.
 6. האבולוציה של למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת (פתוחה): מודל פונקציונאלי
 7. האבולוציה של למידה אסוציאטיבית פתוחה: פיזור טקסונומי ונוירו-אנטומיה פונקציונלית
 8. ייצוג ביולוגי וייצוג מנטאלי במסגרת התיאורטית המוצעת
 9. ההקשר האקולוגי: המפץ הקמברי
 10. יצורים פופריאניים: האבולוציה של דמיון וזיכרון אפיזודי
 11. הנפש הרציונלית : השפה כסמן אבולוציוני של נפש זו
 12. תיזת ההמשכיות: חיים, חוויה, רציונליות
 13. דיון

מקורות ביבליוגרפיים: פרקים 6-10  של הספר "האבולוציה של הנפש המרגישה: למידה ומקורות התודעה"  שנכתב על ידי שמעונה גינצבורג וחוה יבלונקה והעומד לצאת לאור בהוצאת MIT PRESS.  לכל אחד מהפרקים מצורפת רשימה ביבליוגרפית מפורטת.

דרישות הסמינר:  דרישות מוקדמות: על מנת להשתתף בקורס יש לקחת את הקורס "הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו ביולוגיה, פסיכולוגיה, ופילוסופיה של הנפש" או כל קורס בסיסי  אחר בפילוסופיה של הנפש (במסגרת חוגים אחרים). חובה להשתתף בשעורים ולהציג מאמר (30 דקות הרצאה).  ציון יינתן על סמך רפרט (דיון ב 5 מאמרים או ספר, עד 10,000 מילים) או סמינר מחקר (עד 30,000 מילים, דיון מעמיק באחד מהנושאים שנידונו בקורס).

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1