חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  המהפכה המדעית וההגות היהודית
  The Scientific Revolution and Jewish Thought  
0659-2145-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-2000261 גילמןסמינר ד"ר יעבץ עדו
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סילבוס:

בקורס נעסוק ברעיונות יסודיים של המפנה ההיסטורי והאינטלקטואלי המכונה 'המהפכה המדעית' ובתגובות של אינטלקטואלים יהודים אליו. נתחיל בהיכרות עם גישות יהודיות לרעיונות מדעים שונים ולעצם העיסוק במדע בימי הביניים, דרך הגותם של הרמב"ם הרלב"ג ונוספים, ונבחן כיצד התייחסו ל'חכמות החיצוניות'. משם מעבור ללימוד התיאוריה ההליוצנטרית של קופרניקוס ומשמעותה, וננסה לבחון את המיוחד בדפוסי התגובה היהודיים באיטליה גרמניה ואנגליה אליה ביחס לדפוסי תגובה נוצריים מקבילים. נשאל: האם ההגות היהודית גילתה את אותה רגישות שגילו חלק מהעמדות קתוליות כלפי פשוטו של הכתוב, ואם לא, מדוע? בנוסף ננסה לענות במהלך הקורס על שאלת המוטיבציה של הוגים יהודים לעיסוק במדעים, ונראה כיצד חיפושיהם אחר יוקרה בעיני הסביבה, עניינם בשאלות תיאולוגיות שונים וסקרנותם הטבעית ביססו והנחו את פעילותם המדעית.

Course description

This course will examine Jewish reactions to the scientific revolution of the 17th century, in relation to medieval Jewish responses to the “external wisdoms”, with special emphasis on the natural sciences.  At the center of attention will be response patterns among Jewish scholars in Italy, Germany, and England, in comparison to Christian responses at the same time period

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1