חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בעיית השפה במחשבת ימי הביניים
  The Problem of Language in Medieval Thought  
0659-2140-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400261 גילמןסמינר פרופ שורץ יוסף
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מחשבת השפה תופסת מקום מרכזי במיוחד במחשבה הימי ביניימית בשורה ארוכה של הקשרים: הסוגייה הקלאסית בדבר היחס בין השפה לבין העולם מקבלת נפח מיוחד במערכת דתית שחוקרת גם אחרי שפת הבריאה ושפת ההתגלות. החקריה בדבר השפה המושלמת או השפה הטבעית מקבלת נופך מיוחד לאור ריבוי מפעלי התרגום והשאלות שהם מעוררים בדבר היחס האידאלי בין מחשבה, דיבור ושפה כתובה ובדבר הינתנותו לתרגום של המרחב המנטלי, שוב בזיקה לבעיית השפה הטבעית והשפה הפנימית. במהלך הסמינר נבחן את הדיון בשפה בימי הביניים באספקטים פילוסופיים ודתיים במרחבים לשוניים ותרבותיים משתנים.

 

 

 

קבלת קרדיט: השתתפות פעילה + רפראט

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת