חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אינדיווידואלים וקולקטיבים בהיסטוריה של המדעים
  Individuals and Collectivities in the History of Science  
0659-2138-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-2000261 גילמןסמינר ד"ר גיסיס סנאית
פרופ פיש מנחם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

האם הקולקטיבים המדעיים – האסכולות, הקהילות, המוסדות, הפרקטיקות והמסורות המדעיים  אינם  אלא סך אנשי המדע האינדיווידואלים המרכיבים ומייצגים אותם? נקודות מבט הממשיגות את ההיסטוריה של המדעים כפועלם של יחידים וכסיפורם של קולקטיבים מעל ומעבר לפועלם המפורט של היחידים נתפסות כדיכוטומיות ומוציאות זו את זו. פרובלמטיקה זאת, המובלעת בעבודותיהם של  מיטב היסטוריוני המדע בעשורים האחרונים, נעוצה במחלוקת עומק פילוסופית על אודות יחסי הכינון ההדדיים של היחיד והיחד, של אינדיווידואלים וקולקטיבים.

הסמינר יבקש להתחקות הן אחרי הדיכוטומיה בהמשגת ההיסטוריה של המדע, והן אחרי המחלוקת הפילוסופית העומדת ביסודה על ידי עיון בעבודות מן השנים האחרונות של מייקל בראטמן, מרגרט גילברט, ריימו טואומלה, ג’ון סרל, איין האקינג, ברונו לאטור, אנדרו פיקירינג, מייקל פרידמן, ורוברט ברנדום.

Course description

Are scientific collectivities – school of thought, communities, institutions, practices, techniques and traditions – merely the sum of the individuals that comprise, or represent them? Perspectives that present the sciences as the fruits of individual endeavor, and those who view them as the products of such collectivities, over and above individual contributions, are considered dichotomous and mutually exclusive. This problematic, implicit in the works of the best historians of science of the last several decades, pertains to a foundational philosophical disagreement regarding the bilateral constitutive relationship between subject and society, individual and collective.

The seminar with trace and analyze this dichotomy in the history of science and its philosophical roots in the recent works of Michael Bratman,, Margaret Gilbert, Raimo Tuomela, John Searle, Ian Hacking, Bruno Latour, Andrew Pickering, Michael Friedman and Robert Brandom

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1