חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אבולוציה תרבותית, קוגניציה ואפקט בולדווין
  Cultural Evolution, Cognition, and the Baldwin Effect                                                
0659-2122-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1200-1600458גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר לם אהוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 סמינר מתקדם בפילוסופיה של הביולוגיה. בסמינר נדון בבסיס התיאורטי והמושגי של הגישות המרכזיות לאבולוציה של תרבות – תחום המפנה את הכלים של התיאוריה האבולוציונית לדיון בתרבות. בין הנושאים שנדון בהם: הטיות למידה, כגון קונפורמיזם; ממים לעומת גנים; קו-אבולוציה של גנים ותרבות; היסטוריה לעומת אבולוציה ועוד.

חלקו השני של הסמסטר יוקדש לדיון על שאלות מרכזיות ביחס לאבולוציה של קוגניציה, תוך דגש על ההקשר התרבותי/חברתי באבולוציה של קוגניציה, והתפקיד של למידה חברתית. נקדיש תשומת לב למיקום העמדות השונות בתחום בהקשרן האינטלטואלי הרחב יותר.

בחלקו האחרון של הסמסטר נדון באפקט בולדווין, המנסה להסביר כיצד למידה, ותכונות נרכשות בכלל, יכולים להפוך למולדים או גנטיים. נבחן באופן ביקורתי את הדיונים והמודלים שהוצעו, ונבחן מודלים חדשים.

דגש מרכזי לאורך כל הדיון יהיה ההתייחסות של החוקרים שנדון בהם לתפקיד של יחסי כוח, מוסדות חברתיים, ותרבות חומרית.

בין הספרים שנשתמש בהם:

Lewens, Tim. Cultural Evolution: Conceptual Challenges. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015.

 

Barrett, H. Clark. The Shape of Thought: How Mental Adaptations Evolve. New York: Oxford University Press, 2015.

 

Tomasello, Michael. A Natural History of Human Thinking. Cambridge, Massachusetts ; London, England: Harvard University Press, 2014.

 

Sterelny, Kim. The Evolved Apprentice. The MIT Press, 2012.

 

היכרות בסיסית עם תורת האבולוציה הכרחית. היכרות עם מושגי יסוד של פילוסופיה של הביולוגיה ועם שימוש במודלים לצורך דיון פילוסופי תתרום להנאתכם מהסמינר. מי שמעוניין לקרוא ולרענן את ידיעותיו לקראת הסמינר מוזמן לפנות למרצה לקבלת רשימת קריאה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת