חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנליטית
  . Metaphysics of Time in Analytic Philosophy  
0659-1994-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400458 גילמןסמינר ד"ר בלקינד אורי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנליטית התאפיינה בעיקר בדיון בין שתי תפיסות זמן מרכזיות: הראשונה (Presentism) נותנת מקום אונטולוגי מיוחד להווה המתפתח. בכל רגע ורגע, הרגע שהווה הופך לעבר שאינו קיים יותר, ואילו העתיד, שאינו קיים עדיין, הופך להווה קיים. התפיסה השנייה (Eternalism) רואה בכל נקודות הזמן, עבר, הווה ועתיד, כשקולות וקיימות באותה מידה. לפי תפיסה זו, המעבר מהווה אחד להווה אחר אינו אלא מעבר מפרספקטיבה אחת לפרספקטיבה אחרת אודות יקום שאינו משתנה. הסמינר יבחן טיעונים פילוסופים כלליים וגם טיעונים השאובים מתוך תחומי הפיזיקה — בעיקר טיעונים המושפעים מתורת היחסות הפרטית — המנסים להכריע בין תפיסות הזמן השונות.

Course description

The Metaphysics of Time in Analytic Philosophy is mostly characterized by the distinction between two central accounts of time. The first (Presentism) gives ontological priority to the evolving Present. According to Presentism, at every instant of time, the present instant turns into past and no longer exists, and a future instant, which is yet to exist turns into an existing present. According to the second account (Eternalism), all temporal instants exists in the same way, and sees past, present and future instants as all equally existing. According to this latter approach, the transition from one present instant to the next is nothing but the transition from one perspective to another on a universe that does not change. The seminar will examine various philosophical argument and also arguments informed by physics, especially the Special Theory of Relativity, that try to determine which account of time is correct

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1