חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תאוריות ספרותיות מודרניות
  Moderen Literal Theories  
0631-4347-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1800209 רוזנברגסמינר פרופ חורי ג'יריס
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג גישות תאורטיות ספרותיות מודרניות שהתפתחו במאה האחרונה במערב ואומצו בכל העולם. יוצגו בקורס
תאוריות שונות שקשורות לאופן הניתוח של הטקסט הספרותי, מונחים חשובים שכל אסכולה תרמה להתפתחותם, הוגי
דעה שונים שתרמו משמעותית להתפתחות גישות אלה ונקודות חוזקה ותורפה של כל גישה. בקורס יובאו לניתוח
הדגמתי טקסטים מהספרות הערבית המודרנית והקלאסית.

דרישות הקורס
נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בדיונים (10%). קריאת החומר הרשום לעיל. 2 משימות (10%). הגשת עבודת סיום
( 80%).

Course description

The course shall deal with various theories and approaches related to literature and literary criticism over the past century. It shall include a literary-historical review through which we will attempt to present the main developments in the field of literary criticism and the terms used by researchers and literary critics in different periods and according to various schools, from the theory of mimesis of the Greek philosophers through the semiology established by Ferdinand de Saussure, Deconstruction, feminism etc. The course shall discuss all these theories in depth and provide the learners with tools to deal with the literary texts systematically and according to the different approaches. Hence, the course shall combine theory and practice

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת