חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו
  The Arabic Dialect of the Galilee and Its Grammar  
0631-4145-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000101 ביה"ס לשפותסמינר פרופ בסל נאסר
סמ'  א'1800-2000101 ביה"ס לשפותסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מאפייניו הלשוניים של הדיאלקט, השעורים יתבססו על הקלטות שייעשו בכפרים שונים בגליל. התלמידים ילמדו תחילה כיצד לתעתק ההקלטות ואח"כ לבדוק את המאפיינים הלשוניים העולים מן ההקלטה ויכתבו מעין דקדוק לטקסט המוקלט.

Course description

The course includes a description of the grammar and vocabiolary of the dialect, prominence of its distinctive features and exclusive vocabulary. The discussions will be based on recordings of old speakers who still keep the main features of the dialect.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת