חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הסיפור הרומנטי: בין מבנים קלאסיים, אגדיים ועממיים למודרניים
  The romantic stories between classical and popular tales to modern stories                           
0631-4011-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800101ווב - שפותסמינר ד"ר שיח' אחמד חאלד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אהבה היא רגש אנושי. לכן אנו רואים התעניינות מרובה בה במסגרת הספרות הערבית, כמו בספרות העולמית. מאות טקסטים קלאסיים, בין אם זה שירה או פרוזה, שמרו והנציחו את שמם של הרבה אוהבים ערבים, שנלחמו והקריבו את עצמם בשביל אהבת אמת.

בקורס הזה, נצא למסע ארוך בין הנרטיבים הערביים הקלסיים, שמתייחסים לעניין האהבה, ונעמוד על הסגנון והתוכן שלהם. נחקור את מידת השראתם והשפעתם על הספרות בתקופה המודרנית.

 בסדרת ההרצאות נבחר לקט של ספורים, אגדות וטקסטים מעניינים שהם ציוני דרך להתפתחות הנרטיב והספור הערבי הרומנטי.

הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך אגדות וסיפורים וקטעי חומר נרטיבים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן הספרותית.

Course description

Since love is a human emotion, no wonder that Arabic literature -not dissimilar to world literature- reflects great interest in love motifs by Arab writers. Hundreds of classical texts, whether poetry or prose, immortalized the names of many Arab lovers who fought and sacrificed themselves for true love.

In this course, we shall delve into classical Arabic narratives relating to love, and examine their style and content; we shall also investigate how they inspired and influenced modern literature.

The lectures will involve a selection of interesting stories, legends and texts that constitute milestones in the development of Arabic love narrative fiction.

 The discussion will be accompanied by reading and analysis of chapters from legends and tales and other comprehensive   narrative passages, with emphasis on the works’ unique stylistic and linguistic characteristics and their literary contribution.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת