חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  התגבשות התיאוריה הדקדוקית הערבית של ימי הביניים
  The formation of medieval Arabic grammatical theory  
0631-3437-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600105 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר שייחטוביץ ביאטה
סמ'  א'1800-2000105 ביה"ס לשפותסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מציג ללומד את יסודות החשיבה התחבירית של המדקדקים הערביים מהמאות 8-10 לספ', בדגש על התגבשות תאוריית ה'עמל' (ההשפעה הדקדוקית). בקורס נידונים נושאים כגון נושא ונשוא במשפטים שמניים ופעליים, משפטים בסביל, מושא ישיר ו-إنّ ואחיותיה לפי חיבוריהם של סיבויה (מת ב-796), אלמברד (מת ב-899/900) ואבן אלסראג' (מת ב-929). השיעורים מבוססים על קריאת טקסטים ודיון בהם, ומטרתם הינה להקנות ללומד כלים להתמודדות עם כתבי מדקדקי ימי הביניים.

Course description

This course presents the basic concepts in Arabic grammatical thinking in 8th-10th centuries CE, with a stress on the development of the ʿamal (grammatical government) theory. Topics such as subject and predicate in nominal and verbal sentences, passive sentences, direct object and “ʾinna and its sisters” will be discussed based on Sībawayhi (d. 796), al-Mubarrad (d. 899/900) and Ibn al-Sarrāj’s (d. 929) writings. The lessons are based on reading and discussing texts, and aim to provide the students with tools for understanding the medieval grammatical literature.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-3437-01 התגבשות התיאוריה הדקדוקית הערבית של ימי הביניים
The formation of medieval Arabic grammatical theory
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר שייחטוביץ ביאטה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת