חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספ' הערבית בת ימי הביניים לספ' עולם
  Interactions between Medieval Arabic and World Literature                                            
0631-3427-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר לרנר אמיר
סמ'  ב'1000-1200211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פרשיות נדודיהם של חומרי ספרות בין היצירה בשפה הערבית בימי-הביניים – גבוהה ("אַדַבּ") כמו גם יותר עממית (למשל אלף לילה ולילה) – ובין ספרות העולם העתיק ובן ימי-הביניים (מבבל למשל, מהודו, פרס, אירופה, הספרות היהודית, ועוד), ומקומה של  הספרות הערבית כחולייה מקשרת בין מזרח ומערב.

Course description

The migration of literary materials between medieval Arabic literature – high (adab), as well as more popular (e.g., the Arabian Nights) – and world literature from ancient and medieval times (e.g., Babylonian, Indian, Persian, European, the Jewish literature, etc.). Arabic literature as a link between east and west.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-3427-01 ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספ' הערבית בת ימי הביניים לספ' עולם
Interactions between Medieval Arabic and World Literature
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר לרנר אמיר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת