חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ז'אנרים ספרותיים קלאסיים
  Classical Literary Genres  
0631-3320-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800001 רוזנברגשיעור ות פרופ חורי ג'יריס
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בעיקר בפרוזה הערבית הקלאסית, והתפתחותה לאורך הדורות על סוגותיה השונות: רטוריקה, איגרת, מקאמה (מחברת), מעשייה, ביקורת ספרותית, פרשנות וכו', תוך התמקדות במבנה ובתוכן של הטקסטים והתבוננות מיוחדת ביחסה של הביקורת הערבית הקדומה כלפי הסוגות השונות.

Course description

The course will deal, basically, with Arabic prose, the stages in its evolution, and its genres: rhetoric, letter, Maqama, anecdote, literary criticism, commentary etc. The course will focus on the structure and the content of the texts, with a special focus on how ancient Arab criticism treated the different genres.


אוניברסיטת ת