חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ז'אנרים ספרותיים קלאסיים
  Classical Literary Genres  
0631-3320-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800001 רוזנברגשיעור ות פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהתפתחות הפרוזה האומנותית הקלאסית מהתקופה הפרה אסלאמית עד התקופה העבאסית. בקורס יוצגו -ז'אנרים שונים של פרוזה אומנותית, הסטודנטים יקראו טקסטים לדוגמא ואז ייעשה דיון בתוכן, השפה, המבנה
והאמצעים האומנותיים של כל טקסט. יתיחס הטקסט למעמדה של הפרוזה בספרות הערבית הקלאסית ויחסם של הוגי
דעה ערבים שונים לפרוזה בכלל ולז'אנרים ספציפיים. החומר יוצג לפי ציר הזמן תוך התיחסות לשנויים הסוציו-
פוליטיים והחברתיים של כל תקופה וההשפעה שלהם על אופי הכתיבה בכל תקופה ותקופה.

דרישות הקורס
קריאה מעמיקה של המאמרים הנזכרים לעיל. קריאה מקדימה של הטקסטים והשתתפות בניתוחם בתוך הכתה(10%).
עמידה בבחינה בסוף הסמסטר (90%).

Course description

The course will deal, basically, with Arabic prose, the stages in its evolution, and its genres: rhetoric, letter, Maqama, anecdote, literary criticism, commentary etc. The course will focus on the structure and the content of the texts, with a special focus on how ancient Arab criticism treated the different genres.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-3320-01 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים
Classical Literary Genres
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ חורי ג'יריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת