חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים
  Modern Theoretical Texts  
0631-3311-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400103 ביה"ס לשפותתרגיל גב' כרום נארימאן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המטרה של התרגיל היא להכיר את הז'אנר "כתיבה עיונית מודרנית", ולעמוד על מאפייני כתיבה זאת, הן מבחינה תמאטית והן מבחינה פורמאלית. הדיון בטקסטים ילווה בדיון בסוגיות סוציו-פוליטיות שהעסיקו את הסופרים, המבקרים ואנשים אינטלקטואלים החל מתחילת המאה העשרים עד ימינו. התרגיל אמור להוות חומר גלם וכן רפרטואר ראשוני של דיון עתידי יותר מעמיק הנעזר בתיאוריות של ניתוח הטקסט הספרותי כז'אנר לשוני. יודגשו שינויים שהתחוללו במרוצת הזמן בכתיבה העיונית מכוח התקופה ובשל השפעות של המדיום האירופי.

 

דרכי ההוראה והלימוד:

קריאת טקסטים בשפה הערבית, הרצאות.

 

חובות הקורס: השתתפות פעילה, עבודת אמצע, ומבחן.

השתתפות 10%                      

עבודת אמצע 20%

מבחן סופי 70%

Course description

This course conducts thorough reading of literary theoretical modern texts. Additionally, it will discuss themes which have preoccupied Arab intellectuals and critics in the 20th century, especially in Arabic literature and language. Students will deal investigate different types of scholarly texts: academic, literary criticism, analytical, historical, etc. We will analyze the styles and structures of these texts and trace the development of certain debates in time. This focus aims to provide students with tools for analysis and criticism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת