חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שירה ערבית קלאסית
  Classical Arabic Poetry  
0631-3310-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400103 ביה"ס לשפותשיעור ות פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהתפתחות השירה הערבית הקלאסית מהתקופה הפרה אסלאמית עד התקופה העבאסית והאנדלוסית. -
בקורס יוצגו גישות שונות לחקר השירה הקלאסית, בין היתר הגישות הערביות הקלאסיות ויינתן דגש מיוחד על
התפתחות המבנה, הסגנון והשפה של השירה בתקופותיה השונות. יתייחס הקורס בין היתר למשקל השירה, לרטוריקה
ולמבנה הכללי. כמו כן יובאו שירים קלאסיים מתקופות שונות לניתוח תמטי וסגנוני. ייערכו דיונים בכתה וייקראו
מחקרים או דברי ביקורת רבים שקשורים לכל תקופה.

דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות פעילה בדיונים, הכנת הטקסטים וקריאת חומר הלמידה (10%). בסיום הקורס
הסטודנט יעמוד בבחינה בכתב (90%).

Course description

The course will deal with poetic texts from different classical periods: Jahiliyya, Rashidiya, Umayyad, Abbasid, Andalusian. Throughout the course we inquire into the thematical, artistic and structural evolution of classical poetry. The course will focus on various basic concepts used by classical and modern Arab scholars for analyzing and criticizing classical Arabic poetry, among them prosody and rhetoric.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-3310-01 שירה ערבית קלאסית
Classical Arabic Poetry
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ חורי ג'יריס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת