חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן
  Readings in the Philological Exegesis of the Qur'An                                                  
0631-2467-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200205רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות מר קבלאן מאדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרתו של הקורס היא לחשוף את התלמיד לספרות הידועה בשם מעאני ו/או אעראב אלקרא'אן, להיקפה ולגיווניה. הקורס יתמקד בקריאת טקסטים נבחרים מתוך ספרות זו ובעמידה על העניינים הלשוניים הנדונים בהם, ועל הקשר שבין המבנה והמשמעות. מבין החיבורים שמהם ייבחרו הטקסטים לקריאה: מעאני אלקרא'אן לאלפראא', מעאני אלקרא'אן לאלאח'פש, מעאני אלקרא'אן ואעראבה לאלזג'אג', אעראב אלקרא'אן לאלנחאס, משכל אעראב אלקרא'אן למכי בן אבו טאלב, מג'מע אלביאן לאלטברסי, אלתביאן פי אעראב אלקרא'אן לאלעכברי, אלבחר אלמחיט לאבו חיאן ואלדר אלמצון לאלסמין אלחלבי.

Course description

The purpose of the course is to expose the student to the scope and diversifications of the literature known as Ma'ani and/or I'rab al-Qur'an. The course will focus on reading text selections from this literature and standing on the linguistic matters discussed in them and on the connection between structure and meaning.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת