חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  טקסטים עיוניים קלאסיים
  Scholarly Classical Texts                                                                            
0631-2461-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר לרנר אמיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קריאת טקסטים קלאסיים בערבית, מהם משתקפים כמה מן הלבטים הבולטים שהיו מתחבטים בהם החכמים בעיתות ההן, ולהם השפעה על התפתחות המחשבה והכתיבה בשפה בערבית. חיבוטים אלה נובעים ממבני עומק של דת האסלאם ומרקם מורכב של החברות המוסלמיות.

Course description

Reading of classical texts in Arabic, reflecting some of the most prominent dilemmas of medieval times, which influenced the development of thought and writing in Arabic. These dilemmas derive from deep structures of Muslim faith and a complex fabric of Muslim societies.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2461-01 טקסטים עיוניים קלאסיים
Scholarly Classical Texts
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר לרנר אמיר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת