חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לערבית מדוברת
  Introduction to spoken Arabic  
0631-2420-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600362 גילמןשיעור ות גב' מוחמד אחלאם
סמ'  א'1800-2000362 גילמןשיעור ות ד"ר שיח' אחמד חאלד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ברחוב, במשפחה, בין חברים, בסדרות הטלוויזיה ואפילו בהפגנות מהפכניות – הערבית המדוברת היא שפתם היומיומית של מאות מיליונים.

היא מבטאת זהות, תרבות ורגש. היא מאפשרת הידברות

בקורס מבוא לערבית מדוברת, נלמד שפה ונשמע מוזיקה ונכיר פתגמים, בקצור: נחיה את התרבות הערבית בכל גווניה.

Course description

On the street, with family, among friends, on TV shows and even in revolutionary demonstrations - spoken Arabic is the day-to-day language of hundreds of millions.

It expresses identity, culture and emotion, and it is the instrument of dialogue.

In the spoken Arabic introductory course, we will learn the language, listen to its ''music'', and learn proverbs and idioms. In short, we will get to experience the Arab culture in all its variants.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2420-01 מבוא לערבית מדוברת
Introduction to spoken Arabic
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | גב' מוחמד אחלאם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת