חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות
  Zionism and Israel in the Eyes of Islam  
0631-2259-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800105 ביה"ס לשפותשיעור ד"ר וינטר אופיר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא הכרת עמדותיהם של כוחות והוגים אסלאמיים שונים כלפי הציונות וישראל מראשית המאה העשרים ועד ימינו, וזאת דרך נקודות מבט שונות: המודרניזם האפולוגטי של רשיד רצ'א; האחים המוסלמים ותנועות בת כמו חמאס; הלאומיות הערבית שמשלה בכיפה בשנות החמישים והשישים של המאה שעברה; משטרים ערביים והממסדים הדתיים הרשמיים הכפופים להם; הוגים ליברלים בני תקופות שונות. נקודות מבט אלו ואחרות מגלות ישראל בעלת דימויים מגוונים המשקפים את הגישות המורכבות והסינתזיות של זרמים דתיים ואידיאולוגיים הפועלים בחברות האסלאמיות למערב בכללותו ולישראל בפרט, אולם גם נובעים לא פעם מפולמוסים פוליטיים פנימיים שישראל אינה ממלאת בהם אלא תפקיד פונקציונאלי ומשני.       

Course description

The goal of this course is to study the role that Zionism and Israel have played in the Islamic discourse since the end of the 19th Century and until today. The students will study Zionism and Israel through Islamist ideologies (starting with Hassan al-Banna and the Muslims Brothers, continuing with Palestinian Hamas and ending with the so called 'Islamic State'; Arab Nationalism which dominated the discourse mainly during the Nasserist era of the 1950's and the 1960's; state official religious establishments; and Arab liberal thinkers. This variety of perspectives reflects the complex approach of different Islamic streams to the West in general and to Israel in particular, as well as to the latter's role in internal Arab debates.   

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2259-01 הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות
Zionism and Israel in the Eyes of Islam
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר וינטר אופיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת