חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע
  Women in Islam: Shari'a, Literature and Cinema  
0631-2258-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200280 גילמןשיעור מר גרוס כפיר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס ידון במעמדן החברתי, ההלכתי והתרבותי של נשים בעולם האסלאם. מה אומרים זרמים מתחרים בהלכה האסלאמית על מעמדן של נשים ביחס לגברים? כיצד יושמה ההלכה לאורך ההיסטוריה בחברות שונות? האם יש באסלאם מקום לפמיניזם? המסע שלנו יתחיל בקוראן, במסורות הנבואיות ובפוסקי ההלכה המוקדמים, וימשיך בסקירת הכתבים של הוגים אסלאמיסטים וליברלים ושל הוגות פמיניסטיות מוסלמיות מהתקופה המודרנית. נצפה בסרטים שעסקו במעמד האישה באסלאם, ונקרא ספרים קלאסיים הקשורים בנושא.

Course description

The course will discuss the social, religious and cultural status of women in the Islamic world. What do compete branches of Sunni Islam think about the place of women in Muslim society? How Hijab has been applied throughout history in various societies? Are Islam and feminism opposing? Our journey will begin in the Qur'an, Hadith and early Shar'i rulings, and will continue with a review of the writings of Islamist, liberal as well as Muslim-feminist thinkers of the modern era. During the semester we will watch films and read classical books dealing with these issues.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת