חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרים בתרגום לערבית משפה מערבית
  Translating Western literature into Arabic: Linguistic and cultural challenges  
0631-2257-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600104 רוזנברגשיעור ד"ר שייחטוביץ ביאטה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לתרגומים משפות אחרות היה תפקיד חשוב בהתפתחות הציוויליזציה הערבית-אסלאמית, הן בימי הביניים והן בתקופה המודרנית. צמיחתה של הספרות הערבית המודרנית הושפעה במידה רבה מתרגומי הספרות המערבית שנעשו במאות ה-19 וה-20.

השיעורים הראשונים בקורס יוקדשו למבוא כללי אודות תרגום ספרותי, וכן להצגת הרקע ההיסטורי של מפעלי התרגום לערבית. יתר הקורס יוקדש לקריאת טקסטים ודיון באתגרים הלשוניים שעמם התמודדו המתרגמים. נתחיל מעבודותיהם של רפאעה ראפע אלטהטאוי ובטרס אלבסתאני מאמצע המאה ה-19, ונגיע לרבי מכר מתחילת המאה הנוכחית.

Course description

Translations from other languages played an important role in the development of the Arabo-Islamic civilization, both in the Middle Ages and in the modern period. The emergence of the modern Arabic literature was influenced by the translations of Western literature done in the 19th and 20th centuries.

The initial lessons in the course will be dedicated to a general introduction to literary translation and the historic background on Arabic translation movements. The rest of the course will be dedicated to reading texts and discussing the challenges faced by the translators. We will start with works by Rafāʿa Rāfiʿ al-Ṭahṭāwī and Buṭrus al-Bustānī from the middle of the 19th century, and gradually reach bestsellers from the beginning of the current century.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2257-01 מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרים בתרגום לערבית משפה מערבית
Translating Western literature into Arabic: Linguistic and cultural challenges
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שייחטוביץ ביאטה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת