חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם
  The History of the People of Israel in the Quran and the Early Islamic Tradition  
0631-2245-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200105 ביה"ס לשפותשיעור פרופ רובין אורי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לעמוד על הסיבות והאופן שבו מתארים הקוראן ומסורת האסלאם את

מקומו של עם ישראל בהיסטוריה הקדושה שהאל מנהל מבריאת העולם, דרך האבות ויציאת

מצרים והנביאים ועד יום הדין. הדיון יכלול השוואה עם טקסטים קדם-אסלאמיים, יהודיים

ונוצריים. הדיון בכיתה יעסוק בשלבים השונים של קורות ישראל לדורותיו ויתנהל באמצעות

דפי קריאה שיכילו מובאות מן הקוראן ומהמקורות הקדומים של התפסיר, הסירה והחדית'.

בצמוד לדפי הקריאה יינתנו גם רשימות של ביבליוגרפיה נבחרת שתשקף את מצב המחקר

בן ימינו. דפי הקריאה והביבליוגרפיה יפורסמו באתר הקורס במרוצת הסמסטר.

 

Course description

The course is aimed at scrutinizing the reasons and the manner in which the Quran and the early Islamic tradition describe the role of the People of Israel in the sacred history of humankind that has been preordained by God from the creation, through the Patriarchs, the Exodus, the prophets, until the end of days. Pre-Islamic Jewish and Cristian texts will be consulted as well. Each meeting will focus on a specific stage in the history of Israel, by means of handouts containing texts from the Quran and the early Islamic sources of tafsir, sira and hadith, as well selected bibliography of modern research.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-2245-01 תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם
The History of the People of Israel in the Quran and the Early Islamic Tradition
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ רובין אורי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת