חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם
  The Muslim Brothers- Ideas and Reality  
0631-2006-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1400002 רוזנברגשיעור ות מר שרנצל ישראל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תנועת האחים המוסלמים מציינת ב-2018 90 שנה להיווסדה במצרים. זו התנועה הסונית המשפיעה ביותר בעידן המודרני. נתחקה בקורס אחר שורשיה הרעיוניים ואחר הזיקה בין חזון למציאות במהלך שנות קיומה. נעסוק גם באקטואליה בקשורה בתנועה במצרים, בעולם הערבי, ובפזורה. 

נדרשת יכולת קריאת טקסט ברמת מתקדמים(עם מילון).

Course description

The movement of the Muslim Brothers marked in 2018, 90 years since its establishment in Egypt. It is no doubt the most important Sunni   mass movement in the Modern era. We shall discuss its ideological roots and concepts, and try to see how far the ideology works well with the actual reality, in Egypt and elsewhere.

A good knowledge of reading Arabic ( with dictionary)is required

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת