חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ערבית ב'
  Arabic II  
0631-1214-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1600209 רוזנברגשיעור ות מר הירש יוסף רפאל
סמ'  ב'1200-1800211 רוזנברגשיעור ות מר קבלאן מאדי
ש"ס:  10.0

סילבוס מקוצר

קורס זה, המהווה המשך לקורס "ערבית א'", מתמקד בקריאת טקסטים ברמות שונות ובנושאים שונים, יחד עם השלמת מספר נושאים דקדוקיים שלא נלמדו ב"ערבית א'". כמו כן, יתרגל הסטודנט תוך כדי לימוד הטקסטים את השימוש במילונים השונים. הטקסטים שיילמדו לקוחים מאתרי אינטרנט, עיתונים ומגזינים, סיפורים קצרים, ספרי לימוד, ספר הקוראן והמסורת המוסלמית הקדומה ועוד.

דרישות קדם: מיועד לתלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס "ערבית א'" או כאלה שיש להם ידע בערבית ספרותית ברמה של קורס זה לפחות.

Course description

This course, which is a continuation of the course "Arabic A", focuses on reading texts on different levels dealing with various topics, along with completing grammatical subjects that were not learned in "Arabic A". Moreover, the students will practice using various dictionaries as they study the texts. The texts to be read are taken from Internet websites, newspapers & magazines, short stories, school books, the Qur'ān, the Hadīth of the Islamic prophet Muhammad, etc.

 

Prerequisites: The course is designed for students who have completed successfully "Arabic A" or those who have knowledge in literary Arabic on the level of that course at least.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת