חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ערבית א'
  Arabic I  
0631-1210-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000105 ביה"ס לשפותשיעור ות מר הירש יוסף רפאל
סמ'  א'1400-1800105 ביה"ס לשפותשיעור ות מר חלבי עומר
סמ'  א'1000-1400105 ביה"ס לשפותשיעור ות מר קבלאן מאדי
ש"ס:  10.0

סילבוס מקוצר

מטרות הקורס הן הקניית מיומנות קריאה (הקפדה על ניקוד פנימי וסופי) והבנת הנקרא של טקסטים בערבית; הכרת המבנים התחביריים של המשפט הערבי; הכרת הפועל הערבי (9 בניינים); הרחבת אוצר המילים.

Course description

The aims of the course are acquisition of reading skills (with a stress on case marks) and developing reading comprehension of Arabic texts. Syntactic structures of the Arabic sentence and the conjugation of Arabic verb (9 forms) will be learnt. The students will acquire basic vocabulary

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת