חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל בספרות ערבית מודרנית
  Exercise in Introduction to Modern Literature  
0631-1142-02
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600002 רוזנברגתרגיל גב' כרום נארימאן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס ותוכנו

מטרת התרגיל היא לעמוד על טקסטים ספרותיים מתקופת הרנסנס, לעקוב אחרי התפתחותם של ז'אנרים חדשים בספרות הערבית החדשה, לנתח את היצירות מבחינה תמאטית וצורנית ולהצביע על התלבטויות ופתרון בעיות אצל סופרי תקופה זו. כמו כן לאתר תופעות השפעה מהספרות הקלאסית והספרות המערבית והאירופית.

אמצעי הלימוד

קריאה וניתוח קטעים ספרותיים בשפה הערבית מהספרות הערבית במאה ה-19 וה-20.

בכל שיעור ייקרא ויידון טקסט של סופר אחר.

לצורך הדיון יהיה על הסטודנט לקרוא טקסטים של הסופרים

כל אחד מהטקסטים הנבחרים יימצא סרוק כקובץ ב-"מאגר הידע" שבאתר המודל של קורס זה.

 

דרישות הקורס וחלוקת הציונים

חובת נוכחות (80% לפחות) והשתתפות פעילה בשיעורים. 10%

מטלה קצרה בכתב, שמיועדת לפתח ולתרגל את יכולת ההבנה של טקסטים ספרותיים כדוגמת אלו שנלמדו בכיתה.  יש להגיש את המטלה בכתב עד לתאריך שייקבע, בפורמט מסודר (דף שער, שוליים, רווח שורה וחצי בין שורות) ומודפסת. למטלה יינתן ציון. אחוז המטלה מהציון הסופי הוא 20%.

בחינה מסכמת תתקיים בסיום הסמסטר. אחוז הבחינה מהציון הסופי הוא 70%.

Course description

The purpose of this course is to examine literary texts from the 19th and the 20th centuries, to follow the development of new genres, to analyze the characteristics of the texts in both theme and style, to point out the dilemmas and solutions which the writers of that period had to cope with and to find out how Classic Arabic Literature and European and Western Literature influenced these texts

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת