חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תרגיל במושגי יסוד באסלאם
  Exercise in Basic Concepts in Islam                                                                  
0631-1132-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800002רוזנברג- מדעי היהדותתרגיל מר לסרי דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התרגיל יעסוק בספרים ובטקסטים שעיצבו את תקופת ראשית האסלאם ובכללם הקוראן כמקור הראשי המעצב את האסלאם והחדית', המסורת המוסלמית המוקדמת על כל ענפיה. מטרת התרגול היא הקניית מיומנות בסיסית בחיפוש, קריאה ועיבוד המקורות האסלאמיים הראשונים (הקוראן וספרות החדית') וכן שימוש בספרות עזר מחקרית. מיומנות זו תתורגל מדי שבוע במטלה שבועית ובמטלה מסכמת. הקורס מהווה השלמה לקורס הראשי "מושגי יסוד באסלאם".

 

דרישות הקורס

הקורס הוא תרגול טקסטואלי של החומר הנלמד בקורס "מושגי יסוד באסלאם" עם ד"ר עליזה שניצר. הנוכחות בשיעורים היא חובה. בכל שבוע התלמיד/ה תגיש מטלה שתסקור את אחד מענפי הספרות המוסלמית המוקדמת. לקראת סוף הסמסטר ייערך בוחן על התכנים שנלמדו בתרגיל. בסוף הקורס תינתן מטלה סופית שתסכם את המיומנויות שנרכשו במהלך הקורס. לקורס יתלווה אתר הלמידה ברשת Moodle. יש לעקוב אחר ההודעות והתכנים באתר באופן שוטף.

Course description

Course Description

The course goal is to get the student familiar with books and texts that influenced the initial stages of Islam including the Quran- the primary source of Islam and the Hadith- the early Islamic tradition. The student will acquire basic skills in research and analysis of early Islamic texts and learn how to use modern research literature. These skills will be practiced on a weekly basis through a weekly exercise and a final assignment. This course is complementary to the main course “Basic concepts in Islam”.

 

Course Requirements

The course is a textual exercise of the material covered in the main course “Basic concepts in Islam” with Dr. Aliza Shnizer.

Class attendance is mandatory.

Every week the student will submit an assignment covering one of the branches of the Islamic literature. Towards the end of the semester a test will be held covering the subjects learned in the course. At the end of the semester, an assignment will be given summarizing the skills learned in the course.

Students are required to follow the messages and content presented in the course’s Moodle website.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת