חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות הדקדוק
  Fundamentals of Grammar  
0631-1010-02
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600205 רוזנברגתרגיל ד"ר שייחטוביץ ביאטה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס נועד לשפר את יכולתו של הסטודנט לקרוא ולהבין טקסט הכתוב בשפה הערבית החדישה  (Modern Standard Arabic). הדגש מושם על הבנת הנקרא בהתבסס על מבנהו התחבירי של הטקסט, ניקודו המלא ותרגומו לעברית. במהלך הקורס יזכו לטיפול נושאים מורפולוגיים ותחביריים שונים. בין הנושאים המורפולוגיים: אותיות השמש, תנועות עזר, ששת השמות, הפועל הערבי בגזרותיו השונות, צורות הזוגי והריבוי השלם והשבור, מחוסרי תנוין ועוד. בין הנושאים התחביריים: סימני היחסות, כללי ההתאם הדקדוקי, פעלי העזר, פסוקיות זיקה, המושא הפנימי (مفعول مطلق), תיאור מצב ופסוקיות מצב (حال, جملة حال), תיאורי סיבה ותכלית (مفعول له أو لأجله), תיאור הבחינה (تمييز), הסמיכות (إضافة), הסביל ועוד.

Course description

This is an elementary course designed to provide the student with the essentials of Arabic grammar, needed for accurate reading and comprehension of classical and modern Arabic texts. Among the topics to be discussed: verb conjugation, the sound and broken plural forms, the dual forms, agreement rules, case inflection, the number, ḥāl, tamyīz etc.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0631-1010-02 יסודות הדקדוק
Fundamentals of Grammar
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר שייחטוביץ ביאטה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת