חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פונטיקה
  Phonetics  
0627-1120-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור ות ד"ר כהן אבן-גרי
סמ'  א'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור ות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פונטיקה

ד"ר אוון-גרי כהן

תיאור הקורס

הקורס מהווה מבוא כללי לפונטיקה חיתוכית (ארטיקולטורית) ופונטיקה אקוסטית.

בתחום הפונטיקה החיתוכית, יילמדו עקרונות למיון ההגאים המופיעים בשפות העולם על פי תכוניותיהם ויוצג אופן רישום ההגאים ע"פ התעתיק הפונטי של IPA. בתחום הפונטיקה האקוסטית, יוצגו התכונות האקוסטיות השונות של הגאים ויילמדו שיטות לניתוח אקוסטי של הגאים.

החומר התיאורטי יילמד בשילוב עם תרגולים מעשיים ברישום פונטי.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס

מטלות: 8 מטלות, כאשר 7 מהן להגשה (ראו לו"ז הגשות בסילבוס). מטלה 8 אינה להגשה. 5 מתוך המטלות להגשה יכללו בציון הסופי (5% למטלה). אם סטודנטים מגישים יותר מ-5 מטלות, 5 הטובות ביותר יכללו בציון. סטודנטים המגישים פחות מ-5 מטלות יאבדו 5% מהציון הסופי על כל מטלה שלא הוגשה. יש להגיש את כל המטלות לתא של עוזרת ההוראה עד 12:00 במועד הנקוב בסילבוס. ניתן להגיש לפני המועד, אולם אין אפשרות להגיש אחרי המועד.
מטלות משותפות או מטלות זהות באופן חלקי יזכו לציון 0% ויכללו בציון הסופי.

אתר הקורס: סטודנטים נדרשים לבדוק את אתר הקורס לעדכונים לפני כל שיעור.

בוחן תעתוק: סטודנטים שאינם משתתפים בבוחן התעתוק לא יוכלו לגשת לבחינה המסכמת..

בחינה מסכמת: בתאריך שנקבע על ידי האוניברסיטה.

הרכב ציון

בחינה מסכמת: 65%

מטלות: 25%

בוחן תעתוק: 10%

הציון הסופי של סטודנטים שציון הבחינה שלהם נמוך מ-60% יהיה ציון הבחינה בלבד (כלומר, ללא שקלול המטלות ובוחן התעתוק).

 

Course description

Phonetics

Evan-Gary Cohen

Course description

The course is an introduction to articulatory phonetics and acoustic phonetics.

In the domain of articulatory phonetics, the principles for the categorization of sounds in the world's languages according to features will be discussed and phonetic transcription according to the IPA will be taught. In the field of acoustic phonetics, the various acoustic characteristics of different sounds will be presented, and the acoustic analysis of sounds will be taught.

The theoretical studies will be accompanied by practical exercises in transcription.

Prerequisites: None

Course requirements

Assignments: 7 written assignments will be given, 5 of which will be included in the final grade (5% per assignment). If students submit more than 5 assignments, the best 5 will be included in the final grade. Students submitting fewer than 5 assignments will lose 5% of the final grade for each assignment not submitted. All assignments will be submitted to the TA’s mailbox by 12:00 on the assigned date. Early submission is possible. No late submission whatsoever is possible.
Joint assignments or partially identical assignments will be graded 0% and included in the final grade.

Website: Students are required to check for updates on the website before every lesson.

Transcription exam: Students who do not participate in the transcription exam cannot take the final exam.

Final exam: On the date specified by the university.

Grade breakdown

Final exam: 65%

Assignments: 25%

Transcription exam: 10%

The final grade of students whose exam grade is lower than 60% will be the exam grade (i.e. without assignments and the transcription exam).

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | בלשנות כללית
0627-1120-01 פונטיקה
Phonetics
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר כהן אבן-גרי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת