חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לבלשנות שמית
  Introduction to Semitic Linguistics                                                                  
0624-1001-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200002רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר צ`רקוואליני לטיציה
סמ'  ב'1000-1200002רוזנברג- מדעי היהדותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נפתח בשאלות: מהי לשון; מה חשיבות הלשון ככלי בסיס לקיום התקשורת האנושית; מהי בלשנות; מהם הכלים הנתונים לנו ללימוד הלשון. עיקר עיוננו בשאלות של תיאור הלשון וניתוחה, מתוך נקודת המבט של השפות השמיות: ניתוח שפה נתונה בנקודת זמן מסויימת וניתוח שפה בהתפתחותה ההיסטורית. נדון, בין היתר, בנושאים האלה: מהי משפחת שפות; מהי שפה שמית; דמיון ושוני בין שפות; שפה קמאית (פרוטו-שפה) וקירבה בין שפות; מבני לשון מיוחדים ומאפיינים לשפות השמיות. דגש יושם על מונחים ומושגים בסיסיים בבלשנות בכלל ובבלשנות השמית בפרט.

נכיר את משפחת השפות השמיות ומאפייניהן בתחומי עיון לשוניים מגוונים, נשווה בין השפות ונדגיש את הדרכים הנתונות בידי הבלשן לאישוש קרבתן הלשונית ומוצאן המשותף.

נוכחות חובה,מטלה: בחינה בסוף הקורס. הקורס פתוח לכל המתעניינים.

Course description

The course opens with basic questions regarding language and its function as a basic tool for human communication, as well as with determining what is linguistics, the study of language. Continuing with the dichotomy between synchronic and diachronic linguistics, we then proceed to issues such as language families and the notion of proto-language, following by the study of the Semitic language family and the Semitic languages. We shall deal with issues such as differences and resemblances of languages, the study of individual languages and comparison between languages, typology and genetic relationship, and the application of these issues to the study of Semitic languages.

We shall mainly deal with phonetics, phonology and morphology, touching upon syntax at its basics, mainly as related to morphology. A survey of phonological structures and morphological structures of Semitic languages and the comparison between them is our main concern in this course.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת