חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  חברה וסביבה בצפון אפריקה
  Society and Environment in North Africa                                                              
0622-2306-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1000279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר זיסנויין דניאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בדומה לנושאים אחרים, איזור המגרב מהווה שדה מחקר עשיר לבדיקת שאלות הקשורות בהתפתחות עירונית, תמורות חברתיות וכלכליות והשפעתם של שינויים סביבתיים על מרקם החיים. הקורס יתמקד בשאלות אלה, תוך התייחסות להתפתחויות שעברו על מרוקו, אלג'יריה ותוניסיה בתקופה הקולוניאלית, ההתמודדות עם אתגרים מגוונים בתקופה שלאחר העצמאות והשפעתם של שינויים סביבתיים על החיים במרחב בראשית המאה ה-21. הקורס ידון גם בשאלת ההגירה מצפון אפריקה ותת היבשת למדינות אירופה, בניסיון למקם תהליך זה בהתפתחויות האחרות שעוברות על מדינות האזור בעשורים האחרונים. השיעורים יבחנו תהליכים אלה מתוך פרספקטיבה של היסטוריה סביבתית (Environmental History) ובחינת התאמתן של תיאוריות בנושאים אלה למדינות צפון אפריקה בראשית המאה העשרים. הקורס יציע זווית חדשה להכרת מדינות המגרב, אשר עשוי להתאים גם ליישום במרחבים מזרח תיכוניים נוספים.

Course description

This course will examine questions concerning urban development, social and economic changes and the impact of environmental changes on life in North Africa. The course will also explore the topic of migration from North and Sub-Saharan Africa to Europe, situating this process in other developments Morocco, Algeria, and Tunisia have experienced in recent decades. The course will examine these events through the prism of environmental history, and discuss how compatible these theories are with the reality of 21st century North Africa.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת