חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לצופיות
  Introduction to Sufism                                                                               
0622-2304-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בק אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה תבחן התפתחותה התיאולוגית והחברתית של הצופיות מימיה הראשונים במאה התשיעית ועד למאה העשרים ואחת. הקורס יתמקד בבחינת היבטים שונים של המפגש וההתמודדות של הצופיות עם אתגרי העת החדשה, כגון קולוניאליזם ולאומיות, התפתחות תשתיות ורשתות תקשורת ושינויים במעמד הנשים. מקרי המבחן יתמקדו במרחבים שונים של המזרח התיכון אפריקה.

Course description
This course will examine the theological and social development of Sufism since its beginnings in the ninth century until the twentieth-one century. It will focus on examining different aspects of the encounter and coping of Sufism with the challenges of the new age, such as colonialism and nationalism, the development of infrastructures and communication networks and changes in status of women. The case studies will focus on different spaces of Africa and the Middle East.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת