חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית
  The Palestinians: a Political, Social and Economic History  
0622-2218-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000456 גילמןשיעור ות ד"ר נדן עמוס
סמ'  ב'1200-1400456 גילמןשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה של הפלסטינים במאות ה-19 וה-20 תוך דיון משלב של סוגיות פוליטיות ולאומיות, חברתיות וכלכליות.

Course description

This course investigates the history and historiography of Palestinians over the 19th and 20th centuries, incorporating a range of political, national, social and economic perspectives.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2218-01 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית
The Palestinians: a Political, Social and Economic History
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר נדן עמוס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת