חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ערבית למתקדמים
  Advanced Arabic  
0622-2000-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000305 גילמןשיעור ות מר רובין אילן יואב
סמ'  א'0800-1000305 גילמןשיעור ות
סמ'  ב'0800-1000305 גילמןשיעור ות
סמ'  ב'0800-1000305 גילמןשיעור ות
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

 

 

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.
Course description

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2000-01 ערבית למתקדמים
Advanced Arabic
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר רובין אילן יואב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת