חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לדת ולתרבות האסלאם
  Introduction to the Religion and Culture of Islam                                                    
0622-1003-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600223גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר קינברג לאה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ההרצאה תציג באופן תמציתי את ההיבטים החשובים של דת האסלאם על עיקריהם ואופן התפתחותם. היא אינה מאורגנת לפי כרונולוגיה אלא לפי נושאים, והנושאים שיידונו בה הם: החברה הערבית הפרה-אסלאמית שבתוכה צמח האסלאם, ראשית הנבואה ומחמד, הקוראן, החדית' (התורה שבעל פה), ההלכה (השריעה), מצוות היסוד, יחס האסלאם לדתות אחרות, התאולוגיה המוסלמית, המיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, כיתות אחרות (אסמאעילים, נציירים, אחמדים). נושאים אלה יוצגו הן מנקודת המבט של המסורת המוסלמית והן מזו של המחקר המודרני, תוך עמידה על נקודות ההסכמה ואי ההסכמה ביניהן.

Course description
The course will focus on the important aspects of Muslim religion, their main principles and their development. It is arranged by subjects rather than by chronology, and the following subjects will be discussed: Pre-Islamic Arab society, Muhammad and the beginning of Prophecy, the Qur'an, the Hadith, Muslim law (the Shari'a), the fundamentals of Muslim rituals, the attitude of Islam to other religions, Muslim theology, mysticism, Shi'ite Islam, other sects (Isma'ilis, Nusayris, Ahmadis). These subjects will be presented from both the traditional Muslim perspective and the modern, scholarly one, while pointing to agreement and disagreement between the two views.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת