חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות העמים המוסלמים, 600 -1500
  The History of Muslim Peoples, 600 -1500                                                             
0622-1002-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ שפר מוסנזון מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
.סדרת ההרצאות מציגה את האלף הראשון בהיסטוריה מוסלמית. הקורס מתחיל בקריירה של הנביא מוחמד בחצי האי-ערב במאה השביעית ומסתיים עם הכיבוש העוסמאני של המזרח התיכון בראשית המאה ה-16. חלקה הראשון של הסדרה משרטט את התהליכים הפוליטיים העיקריים בתקופה זו. נעקוב אחרי הקמת המדינה המוסלמית, השושלות הערביות העיקריות וכיצד הצטרפה אליהן אליטה צבאית-תורכית, ששלטה במזרח התיכון עד ראשית המאה העשרים. חלקה השני של הסדרה מתמקד בסוגיות חברתיות ותרבותיות נבחרות, ובהן: דגמים של התאסלמות, ההבדל בין שערוב להתאסלמות, תרבות חצר אליטיסטית, התארגנות של קהילות עירוניות, היווצרותן של כתות כדוגמת השיעים, ועוד
Course description
This introductory lecture presents the history of the Muslim world in its first millennium, focusing on the Middle East. After discussing the main political events that form the chronological framework for the course (sixth century to the advent of the Ottomans to the Middle East in the beginning of the 16th century), we devote most of the course to social and cultural aspects of Muslim societies in the medieval Middle East. Among the issues discussed are: islamization and Arabization, state formation, court culture, urban communities, the incorporation of Turkish elites into the Muslim world, and cultural immersion and religious conversion. .

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-1002-01 תולדות העמים המוסלמים, 600 -1500
The History of Muslim Peoples, 600 -1500
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ שפר מוסנזון מרים

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת