חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית
  Doctors, Germs and Steel: Chapters in the History of Western Medicine  
0621-9059-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1200361אגילמןסמינר ד"ר טייכר אמיר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

איך מוגדרת מחלה, והיכן היא ממוקמת? מה גורם לה להתפתח או להתפשט? ואיך ניתן לוודא שהגוף הפרטי וגופה של הקהילה או של האומה ישארו בריאים, חזקים, נקיים או טהורים? הסמינר יוקדש לבחינת התשובות המשתנות שניתנו לשאלות אלה ברפואה המערבית במאות התשע-עשרה והעשרים, בתחומים כמו בקטריולוגיה, אפידמיולוגיה, אימונולוגיה, גנטיקה ואאוגניקה. נדון באופן שבו ידע רפואי נוצר, בשימוש במדיות שונות (פוסטרים, מוזיאונים, סרטים) כדי להפיץ תפיסות רפואיות חדשות, ובעיקר בהקשרים חברתיים ותרבותיים של גילויים מדעיים-רפואיים. נבחן את ההתפתחות ההיסטורית של מושגים כמו ״נשא״, את הזיהוי של אוכלוסיות מהגרים עם מחלות, את השינוי בתפקידם החברתי והמוסרי של רופאים וגם את הפוטנציאל ההרסני של השאיפה לחסל חולי. השתתפות בסמינר מחייבת קריאה נרחבת, נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים.

 

Course description

What is the definition of disease, and where is it located? What makes it develop or spread? and how can one make sure that one’s personal, communal or national body remain healthy, strong, clean or pure? The seminar will be devoted to examining the changing answers given to these questions in Western medicine during the nineteenth and twentieth centuries, in disciplines such as bacteriology, epidemiology, immunology, genetics and eugenics. We will discuss the ways in which medical knowledge was created, the use of various media (posters, museums, movies) to spread new medical perceptions, and mostly the social and cultural contexts of scientific-medical discoveries. We will examine the historical developments of concepts such as ‘carrier’, the identification of immigrants with diseases, the change in the social and moral role of doctors as well as the destructive potential of the aspiration to eradicate illness. Seminar participants will be required to read extensively and actively take part in class discussions.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-9059-01 רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית
Doctors, Germs and Steel: Chapters in the History of Western Medicine
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר טייכר אמיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1