חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  כח וידע בארכיב ההיסטורי
  Power and Knowledge in the Historical Archive  
0621-8028-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-2000455 גילמןסמינר ד"ר שטרנהל יעל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ארכיונים על צורותיהם השונות הם לב ליבה של מלאכת ההיסטוריון. בסמינר זה נעסוק בגופים של ידע היסטורי, החל מהארכיונים הלאומיים הראשונים של העת החדשה המוקדמת ועד צורות חדשות של   מידע בעידן הדיגיטלי, תוך שימת דגש הן על היבטים תאורטיים רחבים  והן על שאלות פרקטיות של מחקר. נשאל מהו ארכיב, מי שולט בו ואיך נוצרים ממנו נראטיבים המעצבים את תפיסות העבר.

Course description

Archives in their various forms are the core of the historian’s craft. This seminar will be devoted to bodies of historical knowledge, from the first national archives of the early modern period and up to the new repositories of the digital age. We will address both broad theoretical concepts and questions of professional practice. We will ask what is an archive, who controls it, and how does it generate narratives that shape an understanding of the past.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-8028-01 כח וידע בארכיב ההיסטורי
Power and Knowledge in the Historical Archive
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שטרנהל יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת