חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות המיניות באמריקה
  The History of Sexuality in America  
0621-3374-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800320 גילמןסמינר פרופ זכים מיכאל
סמ'  ב'1600-1800320 גילמןסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נתחקה אחר תולדות המיניות באמריקה על פי רוחו של מישל פוקו, אשר טען כי פרקטיקות גוף, מין ומגדר משמשים כאמצעים להשלטת סדר בחברה ליברלית. בהתאם לתפיסה זו, נבדוק באמצעות ספרות מחקרית ומקורות ראשוניים, יחד עם כתביו על פוקו עצמו, את המשמעות הפוליטית והחברתית של נושאים כגון אימהות, חינוך גופני, מחלות חדשות, סטטיסטיקה, זנות, השמנה ואופנה.

 

Course description

The seminar’s investigation of the history of sexuality in America is inspired by Michel Foucault, who argued that body/sex/gender serve as a powerful force for establishing social order in liberal society.  We will utilize both the scholarly literature together with numerous historical sources, as well as Foucault's own writing, to study the political and social significance of such subjects as motherhood, physical education, disease, statistics, prostitution, fat, and fashion, from the eighteenth century through to today.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-3374-01 תולדות המיניות באמריקה
The History of Sexuality in America
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ זכים מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת