חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית
  "Thus Spoke Zarathustra": The Origins and Legacy of the Zoroastrian Religion  
0621-2064-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800361אגילמןסמינר ד"ר אגוסטיני דומניקו
סמ'  א'1600-1800260 גילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הזורואסטריזם היה אחת מן המסורות הדתיות החדשניות בעת העתיקה ובעת העתיקה המאוחרת. זו היה הדת המרכזית באיראן עד הכיבוש הערבי באמצע המאה ה-7 לספירה. מספר קהילות שרדו וחיות כיום בהודו ובאיראן. למחשבה הזורואסטרית היתה השפעה על המסורות הקלאסית, היהודית, הנוצרית והאסלמית. סמינר זה יסקור את ההיסטוריה של הדת הזורואסטרית מתחילה ועד המאות הראשונות של התקופה האסלמית (מאות 9-10 לספריה). בנוסף, על סמך מקורות ספרותיים והיסטוריים, נדון בתמות המרכזיות בה: בריאת העולם, טבעו של הטוב והשל הרע, העברת ידע קדוש, וסוף העולם.

קורס זה אינו דורש ידע קודם בלשונות עתיקות.

Course description

Zoroastrianism was one of the most original religious traditions in Antiquity and Late Antiquity. It was the primary religion of Iran until the Arab conquest of the country in the middle of the 7th century CE, and a few Zoroastrian communities still survive in India and Iran. Zoroastrian thought impacted the Classical, Jewish, Christian, and Islamic traditions. The seminar will survey the history of the Zoroastrian religion from its origins until the first centuries of Islamic era (9th -10th centuries CE). Furthermore, on the basis of literary and historical sources, the seminar will discuss the principal themes of Zoroastrianism, such as the creation of the world, the nature of good and evil, the transmission of sacred knowledge, and the end of the world.

This course does not require any prior knowledge of ancient languages.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-2064-01 "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית
"Thus Spoke Zarathustra": The Origins and Legacy of the Zoroastrian Religion
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר אגוסטיני דומניקו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת