חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  היסטוריה, תרבות ודתות באיראן הפרה-אסלאמית
  History, Religion and Culture in pre-Islamic Iran: Cyrus to the rise of Parsians                     
0621-1208-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר אגוסטיני דומניקו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

לאיראן היה תפקיד מרכזי במפה הפוליטית והדתית של המזרח התיכון ושל מרכז אסיה בעת העתיקה. קורס זה יבחן סוגיות היסטוריות, דתיות ותרבויות נבחרות לאורך השנים, ממלך המלכים האכמני כורש (המאה השישית לפנה"ס) ועד עליית הפרתים במאה השלישית לפנה"ס. בין השאר נתמקד ביחסים בין העולם האיראני לבין העולמות היהודים והיוונים. דגש מיוחד יינתן להולדתו והתפתחותו של הזורואסטריזם, הדת הראשונה שאופיינה במרכיב אתי ודואליסטי של "טוב" ו"רע", ולמדיניות האמפריה הפרסית בתחום התרבות ויחסי החוץ.

הקורס יועבר באנגלית.

Course description

Iran played an important role in the political and religious chessboard of the Eastern Mediterranean Basin and Central Asia in Antiquity. The course will focus on selected topics in history, religion, and culture from the first Achaemenid King of Kings Cyrus (6th century BCE) until the rise of Parthians in the 3rd century BCE. It will also stress the relations between Iran and the Jewish and Greek worlds. Particular emphasis will be placed on the birth and the development of Zoroastrianism, a religion characterized by the ethical and dualistic conception of good and evil, and on the cultural and foreign policy of the Persian empire.

This course will be given in English.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1208-01 היסטוריה, תרבות ודתות באיראן הפרה-אסלאמית
History, Religion and Culture in pre-Islamic Iran: Cyrus to the rise of Parsians
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר אגוסטיני דומניקו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת