חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  לוגיקה - שיעור המשך
  Advanced Logic  
0618-7458-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800307 גילמןשיעור ד"ר רכטר עפרה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס: בקורס זה נעמיק את ההיכרות עם מושגי היסוד של הלוגיקה תוך הרחבתה למטה לוגיקה.

חלק ראשון: א. הסמנטיקה של תחשיב הפרדיקטים, יסודות בתורת הקבוצות, מערכת הוכחה אקסיומטית.

ב. יסודות בלוגיקה מודאלית.

חלק שני: א. הגדרת שפה פורמלית, המושגים המופשטים של אינדוקציה ורקורסיה ויישומיהם, 

משפט הרקורסיה והוכחתו, משפט הדדוקציה. ב. נוכיח את משפט הקומפקטיות לתחשיב הפסוקים והפרדיקטים ואת משפטי הנאותות והשלמות לתחשיב הפסוקים והפרדיקטים.

ג. עקביות, כריעות ואי תלות. אקסיומטיזציה ומושג התיאוריה הפורמלית.

חלק שלישי: היסודות וההשלכות הפילוסופיים של המשפטים וההוכחות שלמדנו.

 

לשיעורים צמודים תרגילים, ובאתר הקורס מנוהל פורום מודרך לשיתוף בתרגול ובעיבוד החומר הנלמד. 

 

קריאה: Enderton, H. A Mathematical Introduction to Logic 2nd edition

תמסירים והוכחות בידי המרצה וכל חומר נוסף ימצא באתר הקורס

חובות התלמידים: נוכחות בהרצאות ובשיעורי התרגול. הגשה של לפחות 10 מהתרגילים.

מטלה מסכמת: בחינה.

ציון: בחינה 85%, תרגילים 15%.

דרישות קדם: מבוא ללוגיקה 

Course description

The course extends the students' familiarity with the basic notions of logic to the meta-logic of the propositional calculus and of first order logic. The topics covers include a set theoretic characterization of formal languages and formal systems of logic, induction and recursion and a rigorous presentation of the basics of model theoretic semantics, proof of the compactness theorem for propositional logic and of soundness and completeness of propositional and predicate logic. We will cover the deduction theorem, the notions of consistency, decidability and independence. Toward the end of the course we'll be ready to look at some of the important limitative results such as the undecidability of first order logic, Gödel's incompleteness theorems and Tarski's indefinability theorem. The course is designed for advanced undergraduate students.

Text: Enderton, H, A Mathematical Introduction to Logic.  2nd edition.

. In addition, notes and handouts by the lecturer and any additional material will be posted on the course website.

Requirements: Attendance in lectures and Section is obligatory. Submission of at least 10 of the assigned problem sets is required for eligibility to take the final exam.

Grade: 85% final exam, 15% weekly problem sets.

Prerequisite: Introduction to Logic.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1