חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו
  The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (B)  
0618-7174-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400262 גילמןשיעור ות גב' זייץ פנינה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ליצורי אנוש יש תודעה-עצמית; אנו מודעים לא רק לעולם סביבנו, אלא גם לעצמנו, לפעילויותינו, לגופינו ולחיינו המנטליים. העיסוק הפילוסופי בשאלת התודעה העצמית חושף כי מתקיים יחס בינה ובין מגוון רחב של סוגיות נוספות ביחס לתודעה. ג'ון לוק, למשל, מבין את התודעה העצמית בתור תנאי הכרחי לעצמיות (personhood), ואילו על פי עמנואל קאנט, תודעה-עצמית היא תנאי הכרחי לעצם אפשרותו של הניסיון האנושי. בפילוסופיה בת זמננו של המיינד מתנהלת מחלוקת ממושכת ביחס לשאלת אופיו של הקשר בין תודעה-עצמית ובין תודעה בכלל, ואילו המסורת הפנומנולוגית דוחה במפגיע חלק ניכר מן הטענות המלוות מחלוקת זו, שכן, על פי זרם זה, הניסיון המודע שלנו תמיד מלווה בצורה מינימלית של תודעה-עצמית קדם-רפלקטיבית. עוד מאמץ מתמשך מצד הפילוסופיה של המיינד מושקע בניסיון להבין את ייחודה של נקודת המבט של הגוף הראשון ואת האופן בו ניתן לבאר את תפקידה, ואילו העיסוק הפנומנולוגי בשאלת התודעה העצמית כרוך לפרקים בחקירתה של התודעה הפנימית של הזמן. אצל שני הזרמים אנו מוצאים, בהקשר זה, גם עיסוק בשאלות של הכרת הזולת וכן בתודעה-עצמית גופנית.

הקורס מציע היכרות עם חלק מן השאלות המרכזיות המעסיקות את שני הזרמים שהוזכרו לעיל. נקרא מבחר טקסטים פרי עטם של הוגים בולטים ונדון בהם בכיתה. הקורס מבוסס במידה מכרעת על הכנה מוקדמת, כלומר, על הקריאה בטקסטים קודם לדיון בכיתה.

רשימת הטקסטים שידונו במהלך הקורס, כמו גם הנחיות מדויקות לגבי מספר המטלות והנדרש מהן, יימסרו בשיעור הראשון.

דרישות הקורס: נוכחות חובה; קריאה משבוע לשבוע בהתאם להנחיות; השתתפות בדיונים; הגשת מספר מטלות-כתיבה במהלך הסמסטר.

מרכיבי הציון: הציון הסופי בקורס יתבסס על ממוצע ציוני המטלות. עם זאת, המרצה שומרת לעצמה את הזכות להעלות או להוריד עד 10 נקודות מהציון הסופי על בסיס השתתפות, יחס רציני ותרומה לדיונים.

Course description

Human beings are self-conscious; we are conscious not only to the world around us, but also of ourselves, our activities, bodies and mental lives. The philosophical enquiries into the question of self-consciousness reveal its relation with a variety of other consciousness related issues. John Locke, for instance, understands self-consciousness as a necessary condition of personhood, and Immanuel Kant, sees it as the necessary condition for the very possibility of our experience. Contemporary philosophers of the mind are occupied in an ongoing debate about the relation between self-consciousness and consciousness, while the phenomenological tradition explicitly rejects this kind of discussions since, according to the this view, a minimal form of pre-reflective self-consciousness is a constant feature of conscious experience. Another significant deliberation of the philosophy of mind is dedicated to examining the uniqueness of the first-person view and the way to understand its specific functioning. Phenomenology, on the other hand, recognizes and analyses the relation of self-consciousness and the internal consciousness of time. Both traditions are also occupied in questions of intersubjectivity and bodily self-awareness.

Our course offers an introduction to some of these central questions. We will read several prominent texts and discuss them in class.

The preparations for our discussions (i.e. reading before class) are crucial. A detailed list of texts will be handed in our first meeting.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1