חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה מודרכת בטקסטים בני זמננו
  The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (A)  
0618-7173-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400101 כיתות דן דודשיעור ות מר סופרין-ויגודה יהונתן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התפתחויות מדעיות, ושגשוגן של דיסציפלינות חדשות כמדעי המוח והמחשב, הובילו בעשורים האחרונים רבים מן העוסקים בחקר התודעה לאימוצה של תפישת עולם פיזיקליסטית בנוגע לנפש. תפישה זו מניחה זהות בין מוח לתודעה, וגורסת כי תופעות מנטליות כגון חוויות, מחשבות ורגשות ניתנות להסבר מלא במונחים של תהליכים ומצבים פיזיולוגיים. גישות אלה עולות בקנה אחד עם שאיפת המדע לייצר הסבר כוללני לכל התופעות באשר הן, ויתרונן הוא בפשטותן ובחסכנותן התיאורטית. עם זאת, ישנם המפקפקים בסיכויי הצלחתו של פרוייקט רדוקטיבי זה.

במהלך הסמסטר נקרא מספר מאמרים המשקפים את המחלוקת ומציגים טיעונים בעד ונגד התפישה הפיזיקליסטית, ובתוך כך נלמד לנתח את סוגי השיקולים השונים שניצבים בבסיס הדיון.

השיעורים יערכו במתכונת של קריאה מודרכת: קריאה צמודה של טקסטים ודיון בהם.

בקורס זה חלה חובת נוכחות

הציון ייקבע על-פי שלוש מטלות בית קצרות

Course description

Scientific developments of recent times and the prosperity of new disciplines such as neuroscience and computer science have led many contemporary philosophers to adopt physicalist views of the mind. According to these views, mind is identical to brain, and mental states such as experiences, thoughts and feelings, can be fully explained in terms of physiological processes and states. Such views are consistent with science's goal to find a complete explanation of all phenomena, and they are preferable due to simplicity and parsimony of their theoretical accounts. However, much debate exists about the likelihood of success of this reductive project.

During the semester we will read and discuss several articles presenting arguments for and against physicalism, and learn to analyze the different types and forms of considerations basing the debate.

The grade will be based on writing assignments. Attendance in this course is mandatory.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-7173-01 מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה מודרכת בטקסטים בני זמננו
The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (A)
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר סופרין-ויגודה יהונתן

סילבוס מפורט/דף מידע

מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה מודרכת בטקסטים בני זמננו

The Concept of Mind in Contemporary Philosophy (A)

שו"ת

שם המרצה: יהונתן סופרין-ויגודה

קורס מס':   0618717301     שנת לימודים: תשע"ט      סמסטר: ב'  היקף שעות:  2 ש"ש   לתואר: בוגר

השיעורים יתקיימו בימי רביעי, בשעה 12:00, בחדר 101 (דן דוד)

שעת קבלה: בתיאום מראש במייל

דוא"ל: sofrin@mail.tau.ac.il

דרישות קדם ודרישות נוספות: אין דרישות קדם להשתתפות בקורס.

חומר קריאה:

Churchland, Paul M.. "Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States". The Journal of Philosophy 82:1 (1985): 8-28. 

Horgan, Terence. "Jackson on Physical Information and Qualia". The Philosophical Quarterly 34:135 (1984): 147-152.

Jackson, Frank. "Epiphenomenal Qualia". The Philosophical Quarterly 32:127 (1982): 127-136.

Kripke, Saul. "Identity and Necessity". In Perspectives in the Philosophy of Language: A Concise Anthology, edited by Robert J. Stainton, pp. 93-122. Ontario: Broadview Press, 2000. 

Levine, Joseph. "On Leaving Out What It's Like". In Consciousness: Psychological and Philosophical Essays, edited by Martin Davies & Glyn W. Humphreys, pp. 121-136. Oxford and Cambridge: Blackwell, 1993.

Nagel, Thomas. "What Is it Like to Be a Bat". The Philosophical Review 83:4 (1974): 435-450.

Searle, John. "Consciousness and Its Place in Nature". In The Rediscovery of the Mind, pp. 83-110. Cambridge and London: The MIT Press, 1992.

Thompson, Evan. "Life Beyond the Gap". In Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind, pp. 221-242. Cambridge and London: Harvard University Press, 2007.

תיאור הקורס

התפתחויות מדעיות, ושגשוגן של דיסציפלינות חדשות כמדעי המוח והמחשב, הובילו בעשורים האחרונים רבים מן העוסקים בחקר התודעה לאימוצה של תפישת עולם פיזיקליסטית בנוגע לנפש. תפישה זו מניחה זהות בין מוח לתודעה, וגורסת כי תופעות מנטליות כגון חוויות, מחשבות ורגשות ניתנות להסבר מלא במונחים של תהליכים ומצבים פיזיולוגיים. גישות אלה עולות בקנה אחד עם שאיפת המדע לייצר הסבר כוללני לכל התופעות באשר הן, ויתרונן הוא בפשטותן ובחסכנותן התיאורטית. עם זאת, ישנם המפקפקים בסיכויי הצלחתו של פרוייקט רדוקטיבי זה.

במהלך הסמסטר נקרא מספר מאמרים המשקפים את המחלוקת ומציגים טיעונים בעד ונגד התפישה הפיזיקליסטית, ובתוך כך נלמד לנתח את סוגי השיקולים השונים שניצבים בבסיס הדיון. השיעורים יערכו במתכונת של קריאה מודרכת: קריאה צמודה של טקסטים ודיון בהם.

דרישות הקורס

נוכחות חובה; קריאה משבוע לשבוע; השתתפות בדיונים; הגשת שלוש עבודות במהלך הסמסטר ובסופו.

הציון הסופי יתבסס על ממוצע ציוני המטלות (משקלן של שתי העבודות הראשונות יהיה 30% כל אחת, של האחרונה – 40%), וכן תילקח בחשבון ההשתתפות בשיעורים (העלאה או הורדה של עד 2 נק' מהציון הסופי).

תכנית  השיעורים :

מס' שיעור

תאריך

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1.  27.2.19

מבוא לקורס והצגת הבעיה הקשה

נאגל

2      6.3.19

הקושי האפיסטמי, הקושי האונטולוגי, הקושי המתודולוגי (וכמה מילים על כתיבה אקדמית)

3      13.3.19

קווליה: טיעון הידע

ג'קסון

4       20.3.19

קווליה וסיבתיות: אפיפנומנליזם

5      27.3.19

רדוקציה בין תיאוריות והמודלים הסטנדרטיים לשינוי תפיסה

צ'רצ'לנד, עמ'  8-17

6     3.4.19

רדוקציוניזם – כתב הגנה: מענה לג'קסון ולנאגל

צ'רצ'לנד, עמ' 17-28

7     10.4.19

על שני מובנים של "מידע פיזיקלי"

הורגן

8       1.5.19

פיזיקליזם והפער המטאפיזי

קריפקה

9      15.5.19

פיזיקליזם והפער ההסברי

לוין

10     22.5.19

סובייקטיביות ותמונת העולם המדעית

סירל, עמ' 83-100

11  29.5.19

בחזרה לפער המטאפיזי: נטורליזם ביולוגי (וכמה מהשלכותיו)

סירל, עמ' 100-107

12  5.6.19

אנאקטיביזם: הגוף החי מפרספקטיבה פנומנולוגית

תומפסון, עמ' 221-235

13      12.6.19

מבעיית הגוף-נפש לבעיית הגוף-גוף, וסיכום הקורס

תומפסון, עמ' 235-242

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1