חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים
  The problem of consciousness: scientific and philosophical aspects  
0618-7171-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200449 גילמןשיעור ד"ר מודריק-דנן ליעד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 בעיית התודעה היא אחד האתגרים הגדולים המונחים לפתחם של המדעים הקוגניטיביים: כיצד נולדת חוויה מודעת מפעילות מוחית, מה הפונקציה של המודעות, וכיצד היא משפיעה על ההתנהגות, ומה מבחין בין תהליכים מודעים לתהליכים שאינם מודעים. הסוגייה כרוכה גם בשאלות פילוסופיות של גוף ונפש, ושל האפשרות המדעית להסביר את המודעות בכלים אמפיריים. בקורס נסקור את ההתפתחויות המדעיות האחרונות בתחום ואת התיאוריות המובילות, לצד טיעונים פילוסופיים מרכזיים העוסקים בשאלות אלה.

הקורס יסתיים בבחינת בית

Course description

The problem of consciousness poses one of the greatest challenges to the cognitive sciences: how does a consciousness experience emerge from neural activity, what is the function of consciousness and how does it affect behavior, and what differentiates conscious processes from unconscious ones. The problem is tightly related to philosophical discussions about body and mind, and about science’s ability to explain consciousness using empirical tools. In this class, we will review the latest developments in the science of consciousness and the leading theories, as well as major philosophical arguments in the field. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1