חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קריאה בויטגנשטיין, "מאמר לוגי-פילוסופי"
  Reading Wittgenstein's "Tractatus Logico - Philosophicus"  
0618-5217-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600306 גילמןשיעור פרופ פרידלנדר אלחנן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשעור זה נשאף להציג קריאה שיטתית וממצה של ספרו המוקדם של ויטגנשטיין. במוקד הדיון תעמוד השאלה של אפיון גבולות השפה באופן המגלה את הקשר הפנימי שבין הלוגי והאתי שויטגנשטיין שואף לבטא בספרו. כרקע לדיון בויטגנשטיין נקרא מכתביהם של פרגה וראסל.

דרישות הקורס: נוכחות חובה. קריאת החומר לשיעורים. הגשת עבודת אמצע (20%) ועבודת סיום (80%)

Course description

The course is devoted to a systematic reading of Wittgenstein's early work. At the center of the interpretation is the question how drawing the limits of language reveals the internal connection between the logical and the ethical which Wittgenstein aims to express in his book. As a background to our discussion of Wittgenstein we will read from Frege and Russell's writings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1